Charles Strang

Violino

Ho venduto il mio “Voirin”.